E-postmal for kontakt med kommunen

Fyll ut feltene i skjemaet under, og kopier den ferdige e-postmalen ved å klikke «kopier til utklippstavle».

Hei, [kontaktpunkt i kommunen],

[lokal/regional paraply] planlegger å gjennomføre et introduksjonsarrangement for ukrainske flyktninger. Dette vil være et samarbeidsprosjekt mellom [samarbeidspartnere], der vi vil vise ukrainske flyktninger det brede kulturtilbudet som finnes i [kommune]. Hovedmålet vårt er at vi skal synliggjøre det tilbudet som finnes for flyktningene, og trigge mersmak og fremtidig deltakelse i én eller flere av kulturtilbudene. Med eksisterende støtteordninger ønsker vi å gjøre dette til et langsiktig aktivitetstilbud for ukrainske flyktninger.

Hva håper vi dere kan bidra med?

[Kommune] vil være en viktig bidragsyter for at vi skal kunne få gjennomført dette arrangementet. Det vi konkret håper at dere kan hjelpe med er:
– Bidra med tilrettelegging av kommunikasjon mellom oss og ukrainske flyktninger.
– Stille et stort nok lokale disponibelt på den aktuelle dagen for gjennomføring av introduksjonskvelden.
– Bidra med spredning og omtalte av arrangementet gjennom deres kanaler, eksempelvis sosiale medier, nyhetsbrev og presse.

Er dette av interesse for dere, og kan vi i tilfelle snakkes nærmere?

Vi er fleksible når det gjelder gjennomføringstidspunkt, men det ideelle er at det foregår på ettermiddag/kveld [dag som passer for flest av lagene].

Vennlig hilsen

[fullt navn]
[stilling]
[kontaktinformasjon]
[organisasjon]